5. רק פרשות וחגיםאם ברצונכם רק בפרשות וחגים פעלו לפי ההוראות שבעמוד 1 
רק שבמקום הכתובת של היומן המלא
הקלידו/הדביקו את הכתובת:  jmcHagim@gmail.com


Comments